Ga Naar Veerkracht en Verlies -Heb je vragen of interesse, bel gerust: 06-51038796
Coaching, training en workshops gericht op persoonlijke groei voor de gescheiden ouder

Alleen maar happy gezinnen in de reclamespots.

Regelmatig zap ik gewoon weg, niet alleen omdat ik de reclame saai vind maar ook om het beeld wat er mee neergezet wordt. Vaak zie je van die happy gezinstafereeltjes, stereotype over hoe het ideaal er uit zou moeten zien. Ik gun het iedereen hoor en ben zelf ook gelukkig met ons eenoudergezin en toch vind ik het jammer dat dit beeld zo prominent in beeld wordt gebracht. Met dit te doen gaat reclameland voorbij aan al die gezinnen die niet meer bij elkaar zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige kinderen ook best confronterend is. Als zij in een scheidingssituatie leven dan is steeds het zien van dit beeld wel heel afwijkend van hun situatie. Waar kunnen zij en de ouders zich dan mee identificeren? 

Hulde aan Ikea.

Ik werd attent gemaakt op de reclame van Ikea, met als titel “every other week”. Onder de vlag van Ikea onder de
naam “where life happens”. En dat is nu precies wat me zo raakt in deze reclame. Zo herkenbaar, dat kindje wat elke keer van het ene naar het andere huis gaat. Wat dit voor een kind kan betekenen om telkens in een andere omgeving je thuis te vinden. Ik zeg hiermee natuurlijk niet dat iedereen de kamer in beide huizen identiek moet inrichten, dat is de commercie achter het verhaal, maar aandacht voor thuisgevoel is natuurlijk wel erg belangrijk. Ik denk dat als er ook meer van dit soort reclames komen dat er meer begrip komt. Dat het erkenning is voor het feit dat er naast “traditionele” gezinnen er ook in toenemende mate anders samengestelde gezinnen zijn. 

Positieve beeldvorming on air.

Ik ben een groot voorstander van bouwen aan een positieve beeldvorming in de media. Ik zie wel berichtgeving over scheiden maar negen van de tien keer gaat dit over “vecht”scheidingen. Of komen alleen de nare verhalen over het verloop van een scheiding van BN’ers in de media. Ik weet dat er ook veel scheidingen zijn die wel goed verlopen. Gezinnen die uit elkaar zijn waarbij er wel op een positieve wijze het leven in twee gezinnen wordt vormgeven. Ik ben een positief mens en geloof echt dat goed voorbeeld doet volgen. Hoe mooi zou het zijn dat er in de media meer verteld wordt over hoe het ook kan. Dat succesverhalen gedeeld worden, dat in beeld wordt gebracht wat dit voor de kinderen en de ouders betekent. Ik weet uit eigen en praktijkervaring dat dit natuurlijk ook niet allemaal vanzelf gaat. Juist dit kun je ook in beeld brengen, de stappen die je kunt zetten bij de “hobbels” die je tegen komt.

Het kan echt goed verlopen, er zijn echt tal van mogelijkheden om tijdens of na je scheiding weer in je kracht te komen. Gelukkig mag ik vanuit mijn praktijk YOUbuntu hier een bijdrage aan leveren en krijg ik vaak terug dat door de coaching er echt iets in positieve zin veranderd is. Gelukkig komt er ook steeds meer aandacht voor een ander geluid, ook onder professionals. Daar waar ik twee jaar geleden nog heel wat moest uitleggen om te kunnen samenwerken zie ik nu dat er steeds meer professionals de handen in elkaar slaan. En dat is een goede stap, samenkomen rondom een gezin in scheiding is de krachtigste support die je kunt bieden. Niemand vindt een complexe scheiding prettig, ik geloof echt dat mensen hier verzeild in geraken. En als je er dan midden in zit dan is het ook niet makkelijk om hier een draai in te maken.

Zoals ik het nu zie is het zo dat hier vanuit de media ook weinig positiefs in wordt opgepakt. Het is goed dat er aandacht is voor de effecten van complexe/vechtscheidingen. Dit maakt mensen ook bewust om daar bij weg te blijven. Ik zou graag een ander geluid willen laten horen. Andere voorbeelden laten zien van scheidingssituaties die wel goed gegaan zijn en wat dit oplevert. En tot slot zou ik het ook graag meer terug zien in de media omdat hiermee ook wordt voorzien in de beeldvorming binnen onze maatschappij. Het aantal scheidingen is nog steeds fors en daarmee is de maatschappij ook veranderd. Tijd om dit ook te laten zien en wat mij betreft zou het in beeld brengen van scheidingssituatie waarbij het goed is verlopen een mooie bijvangst zijn.

Juni 2017 Miriam

 

Geef een reactie

YOUbuntu

Miriam Hopmans
Telefoon: 06-51038796
E-mail: miriam@youbuntu.nl
miriam@bewustuitelkaar.nl

KvK: 60749121

De coaching en groepstraining vinden plaats in Rotterdam en Bergen op Zoom.

Youbuntu blog Archief

Nieuwsbrief YOUbuntu

Miriam

foto 1